LL LUCKY GAMES AB | LADYLU.ST

Kontakt

Skicka oss ett e-mail:

Certifierad rådgivare

Mangold Fondkomission AB är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB

08-503 015 50

Pressreleaser

Prenumerera

Finansiell kalender

Framtida händelser

 

Bokslutskommuniké för 2021 25 februari 2022
Rapport för första kvartalet 202231 maj 2022
Årsstämma 8 juni 2022
Rapport för andra kvartalet 202218 augusti 2022
Rapport för tredje kvartalet17 november 2022
Bokslutskommuniké för 202223 februari 2023

Finansiella rapporter

Bolagets ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Nedan redovisas Bolagets aktieägare med innehav överstigande fem procent per den 31 mars 2021.

Aktieägare Antal aktierProcent
Blue Horizon Investment ApS9 323 42121,24
Fist of Doom Invest ApS7 359 00016,76
Dionysus Properties Ltd. (Videoslots Ltd)4 411 70810,05
EveryMatrik Ltd.4 060 6089,25
Övriga18 750 73542,71
Totalt43 905 472100

Styrelse

Bolagets styrelse består av en kombination av entreprenörer och industriellt erfarna personer som representerar bolagets största ägare och ger aktivt stöd till ledningen.

Styrelsen Oberoende i förhållande till
NamnBefattningFödelseårBolaget och Bolagets ledningBolagets större aktieägare
Per ErikssonStyrelseordförande1961JaJa
Rasmus Guldberg-KjærStyrelseledamot1971JaNej
Claes KalborgStyrelseledamot1962JaJa
Carl FalkenbergStyrelseledamot1959JaJa

Styrelsemedlemmar

Per Eriksson
Chairman of the board

Per Eriksson

Chairman of the Board

Per Eriksson har varit verksam i IT- och spelbranschen under en längre tid och kommer närmast från NetEnt där han arbetade som VD. Med särskild inriktning inom management och affärsutveckling.

Styrelseordförande sedan 2021.

Född: 1961

Utbildning: Per Eriksson är civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Per Eriksson är styrelse-ordförande för Accedo.tv chef och tidigare VD för NetEnt, koncernchef för Dustin Group, chef för Dell EMC i Europa, Mellanöstern och Afrika samt VD för Dell i Norden.

Innehav: 0 aktier

Claes kalborg
Board Member

Claes Kalborg

Board Member

Claes Kalborg har över 20 års erfarenhet från rättighets- och varumärkeslicensiering inom film, tv och spel. Med bakgrund inom Rovio kring Angry Birds globala licens-verksamhet och inom King kring varumärkes-licensiering av Candy Crush. Claes Karlborg är aktiv som investerare och styrelsemedlem.

Styrelsemedlem sedan 2021.

Född: 1962

Utbildning: Claes Kalborg har flertalet utbildningar från Stockholms universitet och IHM Business School.

Övrig relevant erfarenhet: Claes Kalborg är styrelseledamot och VD för Barn Storm Media AB, Bodiam AB och Every Sense Entertainment AB samt styrelse-ledamot och vice VD för Sentinella Aktiebolag. Vidare är Claes Kalborg styrelseledamot i FunRock AB, FunRock Development AB, Non Violence Licensing AB, Adventure Box Technology AB (publ) och CF Entertainment AB.

Innehav: 0 aktier.

Carl Falkenberg
Board Member

Carl Falkenberg

Board Member

Carl Falkenberg har över 25 års erfarenhet inom retail banking för SEB. Inom ett flertal ledarroller varav de sista åren som CEO för SEB A/S i Köpenhamn. Carl Falkenberg är idag verksam inom bolagstransaktioner och styrelse-arbete samt investeringar. Civilekonom från universiteten i Lund och Stockholm.
Styrelsemedlem sedan 2021.

Född: 1959

Utbildning: Carl Falkenberg har en B.Sc. i Business från Lunds universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Carl Falkenberg är styrelseordförande i Linköpings Golf AB och VD för Pir in Sweden AB. Tidigare styrelseledamot för Länsförsäkringar Östgöta.

Innehav: 222 222 aktier.

Rasmus Guldberg-Kjær
Creative director and board Member

Rasmus Guldberg-Kjær

Creative Director and Board Member

Rasmus Guldberg-Kjær har betydande erfarenhet och kunskap inom användarupplevelse, design och kreativ spelutveckling, som Art Director inom spelbranschen med ett flertal spelsuccéer. För Rasmus Guldberg-Kjær är passionen att skapa spelkoncept genom de små detaljerna som berättar och ger atmosfär.

Styrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1971

Utbildning: Rasmus Guldberg-Kjær är Grafisk Designer från Danmarks Design Skole 1990-1995.

Övrig relevant erfarenhet: Rasmus Guldberg-Kjær är grundare och Creative Director på LL Games AB. Tidigare Art Director på Brain Plus, Creative Director på TiTonm, Creative Director på Hapti.co och Creative Director på IO Interactive.

Innehav: 7 359 000 aktier.

Företrädesemissionen 2022

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

IPO 2021

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Villkor för teckningsoptioner serie TO1
Menu