LL LUCKY GAMES AB | LADYLU.ST

Kontakt

Skicka oss ett e-mail:

Certifierad rådgivare

Corpura Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Corpura Fondkommission AB

+4676-8532822

Pressreleaser

Prenumerera

Finansiell kalender

Framtida händelser

 

Q1 202431 maj 2024
Årsredovisning 20237 juni 2024
Årsstämma28 juni 2024
Q2 202423 augusti 2024
Q3 202422 november 2024
Q4 202414 mars 2025

Finansiella rapporter

Bolagets ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Styrelse

Bolagets styrelse består av en kombination av entreprenörer och industriellt erfarna personer som representerar bolagets största ägare och ger aktivt stöd till ledningen.

StyrelsenOberoende i förhållande till
NamnBefattningFödelseårBolaget och Bolagets ledningBolagets större aktieägare
Calvin Lim Eng KiatStyrelseledamot1980NejNej
Cosmin StanStyrelseledamot1982JaJa
Hans IsozStyrelseledamot1972JaJa

Styrelsemedlemmar

Calvin Lim Eng Kiat
Styrelseordförande

Calvin Lim Eng Kiat

Styrelseordförande

Calvin har över 20 års erfarenhet av ledarskap och strategisk styrning för företag inom mjukvaruutveckling och spelindustrin.

Styrelseordförande sedan 2024.

Född: 1980

Utbildning: EMBA från National University of Singapore (NUS), Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT) och Sunway University, Malaysia.

Annan relevant erfarenhet: Trots covid-19-utmaningar ledde Calvin DFNN, ett Filippinbaserat IT-företag, till sin högsta nettovinst någonsin under 2022. Calvin var också medgrundare och tidigare operativ chef för Nogle Limited, en Hongkongbaserad venture studio för nystartade teknikföretag i tidiga skeden med forskning och utveckling i Taiwan. Han är för närvarande styrelseledamot i DFNN Inc.

Antalet aktier: 45 934 811

Cosmin Stan
Styrelseledamot

Cosmin Stan

Styrelseledamot

Cosmin är en erfaren teknikledare som är skicklig på att hantera infrastrukturverksamhet, inklusive nätverksarkitektur, serveradministration, lagringslösningar och cybersäkerhet.

Styrelseledamot sedan 2024.

Född: 1982

Utbildning: Autodidakt

Övrig relevant erfarenhet: Innan Cosmin tillträdde denna roll var han en aktiv investerare med en bakgrund i olika ledande befattningar inom spel- och cybersäkerhetsindustrin. Han är för närvarande Chief Technology Officer på JingMi Co, Ltd.

Hans Isoz
Styrelseledamot

Hans Isoz

Styrelseledamot

Hans är en privat investerare med omfattande erfarenhet av företagsledning.

Styrelseledamot sedan 2024.

Född: 1972

Utbildning: Magisterexamen i finans och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet: Hans arbetade som analytiker på Swedbank och hade olika ledande befattningar inom TV4/Bonnier-koncernen under 2000-talet. Från 2011 till 2015 var Hans VD för det börsnoterade mjukvaruföretaget Image Systems innan han övergick till sin nuvarande roll som privat investerare. Som styrelseordförande i S4K Research AB är Hans även styrelseledamot i Scout Gaming AB (publ), G-Code och Brand Legends International AB.

Bolagsledning

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Michael Chi Ho Li

CEO

Michael Chi-Ho Li har flerårig internationell erfarenhet från olika ledande befattningar inom en rad olika branscher.

VD sedan 2024.

Född: 1982

Utbildning: Brunel University, Internetingenjör (Engineering BEng (Hons)).

Övrig relevant erfarenhet: VD för CYG PTE. LTD och Chief Information Officer, DFNN Inc. VD för DCG Inc., senior vice president Nogle Limited, vice president FX Solutions vid IHS Markit och senior tax consultant Ernst & Young.

Keat Wong

Chief Financial Officer

Keat Wong har omfattande erfarenhet av internationell finansverksamhet från Storbritannien och APAC-regionen. Han har en BA (Hons) i Accounting & Finance från University of East London och är medlem i ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Keats mångsidiga expertis omfattar revision, finansiell rapportering, finansverksamhet och efterlevnad.

CFO sedan 2023.

Född: 1979

Utbildning: Keat Wong har en BA (Hons) i Accounting & Finance från University of East London.

Övrig relevant erfarenhet: Keat Wong har haft ledande befattningar på globalt erkända företag som KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, Herbalife, CEVA Logistics och C.H. Robinson, senast var Keat finanschef för APAC på C.H. Robinson.

Antalet aktier: 46 064

Martin Jensen

CTO

Martin Jensen har över 25 års erfarenhet av spelutveckling, från att lansera flera världsberömda projekt till att optimera storskaliga spelsystem. Med en passion för spel och en djup förståelse för spelutvecklingsprocessen kombinerat med ett innovativt tillvägagångssätt, har Martin varit verksam inom mobilspel, appar och SaaS-plattformar samt ett flertal olika programvarutekniker.

CTO sedan 2023.

Antalet aktier: 500 000

Bolagsstämmor

Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på årsstämman som är Bolagets högsta beslutande organ. När och var stämman kommer att hållas offentliggörs i kallelse till årsstämman, tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämma.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer samt beslut om ny styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.

Kallelse till årsstämma 2024 i LL Lucky Games AB (publ) – 28 juni 2024
Kallelse till extra bolagsstämma den 31 augusti 2023 i LL Lucky Games AB
Kallelse till bolagsstämma den 7 augusti 2023 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till bolagsstämma den 30 juni 2023 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma den 28 april 2023 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma den 27 januari 2023 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma 2022 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till årsstämma 2022 I LL Lucky Games AB (publ)
Företrädesemissionen 2022

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

IPO 2021

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Villkor för teckningsoptioner serie TO1