Ägarstruktur

Nedan redovisas Bolagets aktieägare med innehav överstigande fem procent per den 31 mars 2021.

Aktieägare Antal aktierProcent
Blue Horizon Investment ApS9 323 42121,24
Fist of Doom Invest ApS7 359 00016,76
Dionysus Properties Ltd. (Videoslots Ltd)4 411 70810,05
EveryMatrik Ltd.4 060 6089,25
Övriga18 750 73542,71
Totalt43 905 472100
Mer investerarinformation
Kontakta oss
Prenumerera på nyheter och rapporter
Menu