Erbjudandet i sammandrag

Bakgrund och motiv

Lucky Games designar och utvecklar videoslots (digitala spelautomater) med fokus på spelupplevelser (spelifiering och underhållning) för spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Målet är att utveckla nyskapande spel med fokus på spelupplevelse och spelatmosfär. Bolagets spelportfölj innehåller idag en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden. Bolagets tillväxtresa har precis börjat, företaget grundades i början av 2019. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har bolaget utvecklat en bred spelportfölj.

Bolaget erbjuder spelupplevelser i temabaserade spelmiljöer med känsla för detaljer och underhållningsvärde. År 2020 genomförde Bolaget en strategisk utveckling av spelportföljen kring ett större antal utvecklingsprojekt, för att öka bredden i spelportföljen, Bolaget har idag tretton spel i drift. Bolaget erbjuder en fullservicelösning för integrering av spelen till speloperatörer.

Det huvudsakliga målet för Bolaget är att fortsätta utveckla Bolagets marknadsposition på den europeiska marknaden, genom att leverera innovativa och nyskapande spel. Under 2021 har Bolaget erhållit certifiering av Bolagets slumptalsgenerator (RNG) från Gaming Laboratories Europe BV (GLI). Vidare har Bolaget erhållit certifiering från Trisigma BV, gällande att spelen (Cuddles Royal, Lucky Heaven, Orango Tango, Quartz SiO2 och SpinJoy Society) uppfyller kraven för tekniska standarder kring exempelvis licensiering på Malta.

Bolaget har ansökt om en spellicens på Malta genom Malta Gaming Authority (MGA), licensen är en s.k. B2B standard-spellicens (Critical B2B license) som är i linje med EU: s lagar och förordningar.

Bolaget kommer att inleda en bredare kommersialiseringsfas genom att intensifiera marknadsföringen för att öka antalet kunder. Parallellt fortsätter utvecklingen, bland annat utvecklas nya speltema och karaktärer som ska förbättra spelupplevelsen.

Som ett naturligt steg i Bolagets fortsatta utveckling och ökade internationella närvaro har Bolagets styrelse ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen bedömer att ett upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget, vilket ger en positiv inverkan på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder. Genom noteringen får Bolaget, utöver tillgång till kapitalmarknaden, en kvalitetsstämpel och en exponering på en marknad som är under konsolidering. En notering på Nasdaq First North Growth Market stärker Bolagets position och ökar sannolikheten att nå uppsatta mål vad avser tillväxt och lönsamhet. Vidare kommer Bolaget att utöka sin räckvidd genom att inleda samarbeten som möjliggör exponering av spelen på tillväxtmarknader som till exempel Asien och Nordamerika.

Erbjudandet i korthet

 • Emissionsvolym. Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 3 030 303 Units. Varje (1) Unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.
 • Teckningskurs. Teckningskursen uppgår till 6,60 SEK per Unit, vilket motsvarar en kurs om 1,65 SEK per aktie. Teckningsoptionen ges ut vederlagsfritt. Minsta teckningspost är 758 Units, motsvarande 5 002,80 SEK.
 • Teckningsperiod. Teckning av Units ska ske under perioden från och med den 26 maj 2021 till och med den 9 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden
 • Emissionslikvid. Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 19,9 miljoner SEK före emissionskostnader och exklusive det kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. Varje (1) teckningsoption ger innehavaren rätten att under perioden från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 2 SEK per aktie.
 • Teckningsförbindelser. Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser om cirka 14 miljoner SEK (motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet)

För närmare information om Erbjudandet hänvisas till informationsmemorandumet.

Användning av emissionslikviden

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget högst cirka 19,9 miljoner SEK före emissionskostnader, vilket kommer användas till följande ändamål:

 • Fortsatt spelutveckling och 3D-studio (55 procent)
 • Försäljning, marknadsföring, HR och management (24 procent)
 • Licenser och Compliance (8 procent)
 • Affärsutveckling (8 procent)
 • Hållbart grönt företag (5 procent)

Preliminär tidplan för noteringen på Nasdaq First North Growth Market och Erbjudandet

 • Teckning i Erbjudandet 26 maj – 9 juni 2021
 • Offentliggörande av utfall i Erbjudandet 11 juni 2021
 • Offentliggörande av bolagsbeskrivning inför noteringen 17 juni 2021
 • Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market 23 juni 2021
Kontakta oss
Prenumerera på nyheter och rapporter