Nyheter och rapporter

Bolagets ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Filters
Lucky Games spel integrerar med Videoslots

Den svenska spelstudion LL Lucky Games lanserar sin nya spännande portfölj tillsammans med Videoslots, en av de ledande aktörerna inom onlinecasino.

Ägarna bakom Videoslots Ltd har genom Dionysus Properties Ltd ökat sitt innehav i LL Lucky Games AB till över 10%

Ägarna bakom Videoslots Ltd har genom Dionysus Properties Ltd, som sedan tidigare haft en viktig ägarposition i LL Lucky Games AB, ökat sitt innehav i LL Lucky Games AB till över 10 procent ägande. Den förvärvade andel aktier innefattas av det lock-up avtal, som sträcker sig till och med den dag som infaller 12 månader efter första dag för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

LL LUCKY GAMES ERBJUDANDE AV UNITS INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET BLEV KRAFTIGT ÖVERTECKNAT – HANDEL I BOLAGETS AKTIE FÖRVÄNTAS INLEDAS DEN 23 JUNI 2021

LL Lucky Games AB (publ) (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets erbjudande av units om initialt ca 19,9 MSEK inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market för vilken teckningsperioden avslutades den 9 juni 2021 (”Erbjudandet”), vilket blev kraftigt övertecknat. Intresset för Erbjudandet var stort och Erbjudandet tecknades till cirka 111 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 555 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 2 500 nya aktieägare.

Per Eriksson utses till ny styrelseordförande i Lady Luck

Utvecklaren av kasinospel, Lady Luck, som är på väg att listas på Nasdaq First North, har utsett Per Eriksson till ny styrelseordförande. Med VD-poster på NetEnt, Dustin och Dell har Per Eriksson en gedigen kunskap och erfarenhet från att både leda och utveckla spel- och IT-företag.

LL LUCKY GAMES HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

LL Lucky Games AB (publ) (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor, avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har LL Lucky Games idag publicerat informationsmemorandum avseende förestående emission av högst 3 030 303 Units (”Erbjudandet”), motsvarande högst 12 121 212 aktier och högst 3 030 303 teckningsoptioner av serie TO1, i samband med noteringen. Första dagen för handel i LL Lucky Games aktier avses bli den 23 juni 2021.

Finansiell kalender

Framtida händelser

Rapport för andra kvartalet 2021 24 augusti 2021
Rapport för tredje kvartalet 2021 19 november 2021
Bokslutskommuniké för 2021 25 februari 2022
Årsstämma 25 maj 2022

Värdepappersinformation

LL Lucky Games AB (publ) aktie och teckningsoptioner serie TO1 är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan 23 juni 2021.

Kortnamn: LADYLU

ISIN-kod aktien: SE0015797873

Kortnamn (TO1): LADYLU TO1

ISIN-kod (TO1): SE0015949755

Antal aktier: 43 905 472

Valuta: SEK

Likviditetsgarant: Lago Kapital AB

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Eminova Fondkomission AB är Bolagets Certified Adviser.
adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10

Bolagsbeskrivning

Villkor för teckningsoptioner serie TO1

Mer investerarinformation
Kontakta oss
Prenumerera på nyheter och rapporter
Menu