Nyheter och rapporter

Bolagets ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Filters
LL Lucky Games AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission – totalt tecknades 100 procent av Företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

LL Lucky Games AB (publ): Sista dagen för teckning av aktier i pågående företrädesemission är tisdag 12 juli

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

LL Lucky Games (publ) utökar andelen emissionsgarantier till 100 procent i den pågående företrädesemissionen genom utökad toppgaranti från befintlig långsiktig investerare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

LL Lucky Games AB (publ): “Förvärv i kombination med en breddad spelportfölj ger tillväxtmöjligheter” – Mangold Insight Analys

Mangold Insight ser positivt på att den svenska spelstudion LL Lucky Games AB slutfört förvärvet av ReelNRG som medför licenser på nya marknader. Tillväxten väntas drivas av framtida expansion på nya marknader samt en fortsatt växande spelportfölj. Riktkursen sätts till 4,00 (5,25) kronor per aktie, motsvarande en uppsida på över 100 procent skriver Mangold i analysen.

Idag inleds teckningsperioden i Lucky Games företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

LL Lucky Games AB (publ) offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

LL Lucky Games AB (publ) reviderar tidplanen för den planerade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Kommuniké från årsstämman i LL Lucky Games AB (publ)

Vid årsstämman i LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) den 8 juni 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io.

Rättelse: LL Lucky Games AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission av aktier om cirka 12,9 MSEK och upphandlar en kredit om 6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

LL Lucky Games AB (publ) tecknar Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva ReelNRG för 8,25 MSEK och därmed addera 46 nya spel samt viktiga licenser i både Storbritannien och på Malta

ReelNRG är en London-baserad spelstudiogrupp med bolag och verksamhet i Storbritannien och Malta. Bolaget grundades 2016 av Calvin Kent och Harsharan Gill och bland delägarna finns flertalet välrenommerade investerare med stor kunskap i sektorn som exempelvis Klein Group (Cherry, Yggdrasil, Coolbet och ComeOn-gruppen). ReelNRG har idag nio anställda varav åtta utvecklare baserade i Indien.

LL Lucky Games AB (publ) aktiverar sin spelportfölj för Tivoli Casino

I november 2021 lanserade den svenska spelstudion LL Lucky Games AB det skräddarsydda spelet Villa Vendetta för det av Danske Licens Spil drivna varumärket Tivoli Casino. Sedan den framgångsrika lanseringen har båda teamen arbetat för att möjliggöra mer av spelportföljen.

LL Lucky Games AB (publ) kommande slot Madame Clues väcker stort intresse bland casinooperatörer

Svenska spelstudion LL Lucky Games AB är tacksamma över uppmärksamheten som dess kommande spel Madame Clues fått hittills. Rasmus Guldberg-Kjær, företagets Art Director, bevisar återigen att tänka utanför ramarna kan ge spännande resultat. Spellanseringen är planerad till den 11 januari 2022. Madame Clues kommer att finnas tillgänglig för spel i Storbritannien, Malta, Lettland, Litauen, Estland, Sverige, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Flertalet spelare kommer få chansen att ta del av spelet bland de större operatörerna, som Videoslots, Danske Spil, Betsson, Hero Gaming, Casumo och många andra.

LL Lucky Games – Mer än tur – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av Lucky Games med rekommendationen Köp och riktkursen 5,10 kronor per aktie. Lucky Games designar, utvecklar och marknadsför kasinospel med olika teman och underhållningsvärden. Affärsmodellen är royaltybaserad och bolagets intjäning korrelerar med räckvidd och volym av spelare, samt spelens attraktionskraft. För att lyckas med detta samarbetar bolaget med olika speloperatörer och distributionsplattformar som distribuerar spelet till slutkunden respektive nätverk. Mangold bedömer att Lucky Games, som nyligen förvärvade danska Spigo och därigenom erhållit över 27 spel, har goda möjligtheter att nå tillväxt och bli lönsamma över tid.

Ägarna bakom Videoslots Ltd har genom Dionysus Properties Ltd ökat sitt innehav i LL Lucky Games AB till över 10%

Ägarna bakom Videoslots Ltd har genom Dionysus Properties Ltd, som sedan tidigare haft en viktig ägarposition i LL Lucky Games AB, ökat sitt innehav i LL Lucky Games AB till över 10 procent ägande. Den förvärvade andel aktier innefattas av det lock-up avtal, som sträcker sig till och med den dag som infaller 12 månader efter första dag för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

LL LUCKY GAMES ERBJUDANDE AV UNITS INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET BLEV KRAFTIGT ÖVERTECKNAT – HANDEL I BOLAGETS AKTIE FÖRVÄNTAS INLEDAS DEN 23 JUNI 2021

LL Lucky Games AB (publ) (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets erbjudande av units om initialt ca 19,9 MSEK inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market för vilken teckningsperioden avslutades den 9 juni 2021 (”Erbjudandet”), vilket blev kraftigt övertecknat. Intresset för Erbjudandet var stort och Erbjudandet tecknades till cirka 111 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 555 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 2 500 nya aktieägare.

Per Eriksson utses till ny styrelseordförande i Lady Luck

Utvecklaren av kasinospel, Lady Luck, som är på väg att listas på Nasdaq First North, har utsett Per Eriksson till ny styrelseordförande. Med VD-poster på NetEnt, Dustin och Dell har Per Eriksson en gedigen kunskap och erfarenhet från att både leda och utveckla spel- och IT-företag.

LL LUCKY GAMES HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

LL Lucky Games AB (publ) (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor, avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har LL Lucky Games idag publicerat informationsmemorandum avseende förestående emission av högst 3 030 303 Units (”Erbjudandet”), motsvarande högst 12 121 212 aktier och högst 3 030 303 teckningsoptioner av serie TO1, i samband med noteringen. Första dagen för handel i LL Lucky Games aktier avses bli den 23 juni 2021.

Finansiell kalender

Framtida händelser

Bokslutskommuniké för 2021 25 februari 2022
Rapport för första kvartalet 202231 maj 2022
Årsstämma 8 juni 2022
Rapport för andra kvartalet 202218 augusti 2022
Rapport för tredje kvartalet17 november 2022
Bokslutskommuniké för 202223 februari 2023

Värdepappersinformation

LL Lucky Games AB (publ) aktie och teckningsoptioner serie TO1 är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan 23 juni 2021.

Kortnamn: LADYLU

ISIN-kod aktien: SE0015797873

Kortnamn (TO1): LADYLU TO1

ISIN-kod (TO1): SE0015949755

Antal aktier: 44 905 472

Valuta: SEK

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Eminova Fondkomission AB är Bolagets Certified Adviser.
adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10

Bolagsbeskrivning

Villkor för teckningsoptioner serie TO1

Mer investerarinformation
Kontakta oss
Prenumerera på nyheter och rapporter
Menu