Revisor

Grant Thornton Sweden AB, med adress Box 7623, 103 94 Stockholm, är Bolagets revisor och omvaldes vid års-stämman 2021 för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Thomas Daae, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.

Mer investerarinformation
Kontakta oss
Prenumerera på nyheter och rapporter
Menu