Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i val- och arvodesfrågor med syfte att skapa bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.
Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i val- och arvodesfrågor med syfte att skapa bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:
• ordförande vid årsstämma;
• kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
• arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
• arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
• val och arvodering av Bolagets revisor; och
• principer för valberedningen.

Följande personer har utsetts att ingå i Bolagets valberedning:
• Blue Horizon Investment ApS – Mads Jørgensen
• Fist of Doom ApS – Rasmus Guldbjerg-Kjær
Jinderman & Partners AB – Love Carlsson

Kontakta oss
Prenumerera på nyheter och rapporter
Menu