Ägarna bakom Videoslots Ltd har genom Dionysus Properties Ltd ökat sitt innehav i LL Lucky Games AB till över 10%

Ägarna bakom Videoslots Ltd har genom Dionysus Properties Ltd, som sedan tidigare haft en viktig ägarposition i LL Lucky Games AB, ökat sitt innehav i LL Lucky Games AB till över 10 procent ägande. Den förvärvade andel aktier innefattas av det lock-up avtal, som sträcker sig till och med den dag som infaller 12 månader efter första dag för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Videoslots är ett av världens största casino online.

”Det är ett starkt åtagande från några av de bästa i branschen och vi ser det som en bekräftelse på att Lucky Games utvecklas rätt”, säger Mads Jørgensen, vd för LL Lucky Games.

”Vi vill ta en större andel för att visa vårt engagemang i studion och det är en intressant position från en investerares synvinkel”, säger Alexander Stevendahl, CEO för Videoslots.

För mer information, vänligen kontakta:

Mads Verner Jørgensen
CEO LL Lucky Games AB (publ)
mads@ladyluckgames.io
+45 28 97 15 75

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar och utvecklar videoslots med fokus på spelupplevelser för spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Bolagets spelportfölj innehåller idag en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden.