Ebbe Groes avgår som styrelseledamot i LL Lucky Games AB (publ)

LL Lucky Games AB meddelar idag att styrelseledamoten Ebbe Groes på egen begäran avgår från styrelsen. Bakgrunden till beslutet är att Ebbe Groes har utökat sitt engagemang i EveryMatrix.

Enligt LL Lucky Games bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Efter att Ebbe Groes lämnar styrelsen kommer den att bestå av fyra ledamöter och därmed uppfylla kraven i bolagsordningen.

"Arbetsinsatsen i min egen satsning EveryMatrix har blivit betydande på grund av ökade aktivitetsnivåer. Vilket gör det svårt att kombinera med uppdraget som ledamot i ett börsnoterat bolag som LL Lucky Games, där en tydlig och fokuserad M&A strategi krävt ett allt större engagemang av min tid. Det har varit ett stort nöje att vara en del av IPO:n för LL Lucky Games. EveryMatrix behåller sitt starka aktieinnehav i bolaget och det strategiska samarbetet mellan bolagen kommer att fortsätta”, säger Ebbe Groes.

”Vi tackar Ebbe Groes för allt stöd och engagemang och har full förståelse för beslutet. Ebbe har bidragit till styrelsens arbete med noteringen av bolaget och till den tydliga värdeökningen som ett noterat bolag. Jag är glad att EveryMatrix fortsätter som större aktieägare i LL Lucky Games, när vi nu fortsätter samarbetet där LL Lucky Games exklusivt distribuerar sina egna spel via EveryMatrix RGS”, kommenterar Per Eriksson, ordförande för LL Lucky Games AB.