Kommuniké från extra bolagsstämma i LL Lucky Games AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) den 28 april 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om nyval av Michael Chi-Ho Li till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ytterligare uppgifter om Michael Chi-Ho Li fanns i kallelsen till stämman och följer nedan.

Michael Chi-Ho Li

Övriga pågående uppdrag: VD för CYG PTE. LTD och Chief Information Officer, DFNN Inc.

Tidigare uppdrag: VD för DCG Inc., senior vice president Nogle Limited, vice president FX Solutions vid IHS Markit, senior tax consultant Ernst & Young.

Utbildning: Brunel University, Internetingenjör (Engineering BEng (Hons)).

Innehav i Bolaget: Michael Li äger 16 000 000 aktier i Bolaget.