LL Lucky Games AB (publ): Analyst Group publicerar en uppdaterad aktieanalys – ”Nytt rekord och lönsamhet”

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) meddelar att Analyst Group idag har publicerat en ny analys av Bolaget avseende halvårsrapporten 2023.

Analyst Group skriver bland annat: LL Lucky Games AB har för årets andra kvartal levererat en rekordförsäljning som även överträffade våra estimat. Dessutom kunde Bolaget uppvisa ett positivt EBITDA-resultat för ett enskilt kvartal, vilket är första gången i Lucky Games historia. Trots detta har aktien sedan Q2-rapporten publicerades handlats i en sidledes rörelse, vilket vi anser är omotiverat och att rapporten snarare motiverar en högre uppgång. Bolaget tar kliv framåt och vi väljer att upprepa vårt nuvärde per aktie om 1,5 (1,5) kr i ett Base scenario.

Läs den fullständiga aktieanalysen här.