LL Lucky Games AB (publ) avslutar likviditetsgaranti

LL Lucky Games AB (publ) har sagt upp sitt avtal med Lago Kapital om likviditetsgaranti från och med den 24 September 2021. Syftet med garantin var att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet. Bolaget anser att likviditetsgarantin inte längre behövs.