LL Lucky Games AB (publ) bjuder in storägare för inval i styrelsen och offentliggör andra förestående styrelseförändringar

LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget kallar till en extra bolagsstämma den 7 november 2022 för att föreslå nyval av Calvin Lim Eng Kat och Carina Beck som ledamöter i Bolagets styrelse. Den nuvarande styrelseledamoten Rasmus Guldberg-Kjær har vidare meddelat att han ställer sin plats i styrelsen till förfogande, och att han kommer att avgå på egen begäran i samband med valet av de nya styrelseledamöterna. Kallelse till extra bolagsstämma den 7 november 2022 kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Calvin Lim Eng Kat har genom den riktade nyemission som Bolaget offentliggjorde den 26 september 2022 förvärvat 15 052 049 aktier i Bolaget. Calvin Lim Eng Kat önskar genom ett aktivt ägarskap bidra till Bolagets långsiktiga utveckling, och föreslås därför nu att väljas till ny styrelseledamot.

Carina Beck föreslås som ny styrelseledamot att ersätta Rasmus Guldberg-Kjær, som har meddelat att han har för avsikt att avgå på egen begäran i samband valet av de nya styrelseledamöterna. Bakgrunden till Rasmus Guldberg-Kjærs avgång som styrelseledamot är att han avser fokusera fullt ut på sitt arbete med Bolagets spelutveckling framöver.

Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen kommer styrelsen efter bolagsstämman att bestå av Per Eriksson (ordförande), Calvin Lim Eng Kat, Carina Beck, Claes Kalborg och Carl Falkenberg.

Calvin Lim Eng Kat har över 15 års erfarenhet med övergripande ansvar från företag inom mjukvaruutveckling, och är för närvarande styrelseledamot och VD för den filippinska IT-tjänsteleverantören DFNN Inc. Han har en MBA från National University of Singapore (NUS) och hans tidigare uppdrag inkluderar styrelseuppdrag för Nogle Limited, affärsutvecklare hos Racesoft Holdings och Betgenius Limited UK samt försäljnings- och marknadschef hos Prepaid Solution Sdn Bhd och Gamuda Bhd.

Carina Beck har över 20 års erfarenhet från olika ekonomifunktioner i en rad branscher med fokus på olika startupbolag, och är för närvarande finansansvarig för Accelerace A/S. Hon har en HD i redovisning från Copenhagen Business School och hennes tidigare uppdrag inkluderar controller hos RFRSH Entertainment, finansansvarig hos AMGO igaming AB, redovisningsansvarig hos Prescriba samt affärscontroller hos Synoptik.