LL Lucky Games AB (publ) byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

För att ytterligare stärka Bolagets position väljer LL Lucky Games AB en av de ledande aktörerna som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) tillträder uppdraget från och med den 7 februari 2022.

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med Mangold avseende tjänsten som Certified Adviser.

Mangold är idag en av de ledande aktörerna som Certified Adviser med över 50 löpande uppdrag. Mangolds Certified Adviser-avdelning har under de senaste åren bistått flertalet bolag vid listbyten, IPO:er och direktnoteringar samt håller branschledande nivå med avseende på bolagens informationsgivning. Mangolds Certified Adviser fokuserar uteslutande på att bistå med att säkerställa en tydlig och konsekvent informationsgivning gentemot marknaden och investerare genom nära relationer.