LL Lucky Games AB (publ): “Förvärv i kombination med en breddad spelportfölj ger tillväxtmöjligheter” – Mangold Insight Analys

Mangold Insight ser positivt på att den svenska spelstudion LL Lucky Games AB slutfört förvärvet av ReelNRG som medför licenser på nya marknader. Tillväxten väntas drivas av framtida expansion på nya marknader samt en fortsatt växande spelportfölj. Riktkursen sätts till 4,00 (5,25) kronor per aktie, motsvarande en uppsida på över 100 procent skriver Mangold i analysen.