LL Lucky Games AB (publ): Förvärvet av ReelNRG skapar synergier genom uppdaterad spelplattform och kostnadsoptimering av verksamheten

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) inleder ett planerat byte av spelplattform för fortsatta tillväxt. Det strategiska förvärvet av ReelNRG erbjuder en heltäckande och skalbar spelplattform vilket ytterligare ökar den tekniska kapaciteten.

Efter genomgripande omstrukturering i samband med förvärvat av ReelNRG tidigare i år, konsoliderar Bolaget teknik och spel samt integrationer till ReelNRGs spelplattform. Bolaget drar därmed full nytta av förvärvet och skapar synergier i form av kostnadsoptimering samt utveckling av lönsamhet. Den nya spelplattformen erbjuder en infrastruktur inom spel för snabbare integration av kunder och inkluderar ett antal nya spelfunktioner.

Övergången till den nya spelplattformen förväntas vara genomförd under Q3 2022 och innebär kostnadsoptimering på minst 8,5 MSEK per år, när Bolaget flyttar plattformsutveckling från Lettland till Indien, där Bolagets nya utvecklingsteam under Calvin Kent från ReelNRG vidareutvecklar spelplattformen. Bolagets spelutvecklingsteam under Rasmus Guldberg-Kjær fortsätter att leda spelutvecklingen med fokus på spelupplevelse och design för innovativt innehåll.

”Genom förvärvet av ReelNRG skapar vi stora synergier i form av korsförsäljning, kostnadsoptimering och möjlighet till ny teknik. Med vår nya serverinfrastruktur på plats kan vi snabbare möta kundernas behov och prestandakrav samt marknadens intresse för nya spelfunktioner, vilket gör att vi framtidssäkrar vår spelplattform för fortsatt tillväxt", säger Mads Jørgensen, medgrundare och VD för LL Lucky Games AB.