LL LUCKY GAMES AB (PUBL) HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq Stockholm AB har idag den 18 juni 2021 godkänt LL Lucky Games AB:s (publ) (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 23 juni 2021.

Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet "LADYLU " med ISIN-kod SE0015797873.
Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet "LADYLU TO 1" med ISIN-kod SE0015949755. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har LL Lucky Games upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.)ladyluckgames.io.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North Growth Market samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Mads Verner Jørgensen
CEO LL Lucky Games AB (publ)
mads@ladyluckgames.io
+45 28 97 15 75

Om LL Lucky Games
LL Lucky Games AB (publ) designar och utvecklar videoslots med fokus på spelupplevelser för spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Bolagets spelportfölj innehåller idag en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se