LL Lucky Games AB (publ): Mangold Insight upprepar rekommendationen Köp med riktkursen 5,25 (5,10) kronor per aktie på 12 månaders sikt

Mangold bedömer att bolaget har goda chanser till omsättningstillväxt i och med det kommande förvärvet av ReelNRG. Tillväxten väntas också drivas av organiskt tillväxt från bolagets nya spel samt avtal med Danske Licens Spil.