LL Lucky Games AB (publ) meddelar att Letter of Intent med Revolver Gaming upphör

LL Lucky Games AB tillkännagav den 17 november 2021 sin avsikt att förvärva Revolver Gaming, en Londonbaserad spelstudio. Parterna undertecknade ett icke-bindande Letter of Intent med förbehåll kring due diligence av Revolver Gaming.

Due diligence har genomförts och LL Lucky Games meddelar idag att Letter of Intent har avslutats och att transaktionen inte kommer genomföras. Det finns inga ytterligare åtaganden eller förhandlingar mellan företagen.

LL Lucky Games kommer fortsätta att identifiera och utvärdera andra möjligheter inom förvärvsstrategi.