LL Lucky Games AB (publ) organiserar om för accelererad tillväxt: Calvin Lim Eng Kiat blir ny VD och Mads V. Jørgensen utses till vice styrelseordförande med ansvar för förvärv

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) har utsett Calvin Lim Eng Kiat till ny VD med tillträde den 1 november 2023. Calvin har över 15 års erfarenhet av ledarskap och strategisk inriktning för företag inom mjukvaruutveckling och spelindustrin. Calvin efterträder Bolagets grundare Mads V. Jørgensen som VD. Från och med tillträdandet tar Mads över rollen som CIO, med ansvar för förvärv, investeringar och regelefterlevnad, och blir även vice ordförande i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat genom pressmeddelande.

Calvin Lim Eng Kiat är idag betydande ägare i Bolaget och har varit styrelseledamot sedan 2022. Genom sitt aktiva ägarskap har han bidragit till Bolagets långsiktiga utveckling, bland annat genom finansiering av expansion och etablering på den asiatiska marknaden.

Calvin är styrelseledamot i DFNN, Inc., ett börsnoterat IT-företag i Filippinerna med verksamhet inom onlinespel, och var dess VD från 2018 till 2023. Under denna tid navigerade han framgångsrikt DFNN genom covidpandemin och uppnådde 2022 den högsta nettovinsten i företagets historia. Calvin är även medgrundare av Nogle Limited, en riskkapitalstudio för teknikföretag i tidigt skede med huvudkontor i Hongkong och FoU baserad i Taiwan, och var dess COO från 2014 till 2018. Calvin har en MBA från National University of Singapore (NUS).

Mads V. Jørgensen lämnar sin roll som VD efter fem framgångsrika år. Under hans ledarskap har verksamheten börsnoterats, genererat organisk tillväxt, genomfört flera förvärv och expanderat till nya marknader. I samband med Bolagets kommande förvärv av 20% i det Singapore-baserade CYG Pte. Ltd. med tillhörande CY Labs, kommer Mads att utses till styrelseledamot i CYG, efter genomförd bolagsstämma.

”Resan med Lucky Games har varit fantastisk. Under årens lopp har vi skapat ett starkt spelutbud och en effektiv infrastruktur, vilket lägger grunden för ytterligare tillväxt. I min nya roll i Bolaget kommer jag att aktivt arbeta med fler förvärv”, säger Mads V. Jørgensen, avgående VD för LL Lucky Games.

”Det är en ära att få kliva in i rollen som VD för Lucky Games. Jag vill rikta ett stort tack till styrelsen och teamet för allt deras stöd. Jag känner mig väl förberedd för de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Vi har redan gjort betydande framsteg, inklusive expansion till den asiatiska marknaden och flera framgångsrika förvärv. Jag ser fram emot att leda vårt team genom nästa fas i vår tillväxtstrategi, stärkt av en flexibel infrastruktur och en solid grund i innovativ utveckling”, säger Calvin Lim Eng Kiat, tillträdande VD för LL Lucky Games.