LL Lucky Games AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2021 – det fjärde kvartalet visar på fortsatt tillväxt

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB rapporterar fortsatt tillväxt i det fjärde kvartalet 2021.

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2021 (2020)

 • Nettoomsättning uppgick till 1,053,280 SEK (25,299).
 • Tillväxten för det fjärde kvartalet är 4 063% högre jämfört med motsvarande kvartal för föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,721,925 SEK (-2,810,370).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,721,925 SEK (-2,810,370).
 • EBITDA resultat uppgick till -6,458,872 SEK (-2,780,999).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -7,724,861 SEK (-1,980,805).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,11).

HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2021 (2020)

 • Nettoomsättning uppgick till 1,926,407 SEK (75,289).
 • Tillväxten för perioden är 2 459% högre jämfört med motsvarande period för föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -21,356,870 SEK (-4,304,115).
 • Resultat efter skatt uppgick till -21,357,454 SEK (-4,304,115).
 • EBITDA resultat uppgick till -18,912,521 SEK (-4,264,840).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -17,022,053 SEK (-4,527,144).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,63 SEK (-0,22).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Organisationen förstärks och Cheryl Jones anställs som ny Chief Legal & Compliance Officer.
 • Samarbete med amerikanska King Features för att bygga nya spel baserade på ikoniska karaktärer.
 • Mangold Insight publicerar en analys med rekommendationen Köp och riktkursen 5,10 kronor per aktie.
 • Letter of Intent med Revolver Gaming upphör.
 • Exklusivt Letter of Intent (LOI) tecknas med avsikt att förvärva Revolver Gaming.
 • Lansering av det exklusiva spelet Villa Vendetta för Tivoli Casino.
 • Lansering av spelet Fiskekutteren till Danske Spil.
 • Bolaget tilldelas flera marknadscertifieringar.
 • Lansering av spelet Rooftop Fight.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Lansering av den nya futuristiska spelautomaten Cherry Supreme.
 • Organisationen förstärks med Julian Borg-Barthet som Chief Commercial Officer.
 • Bolaget byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB.
 • Fjorton speltitlar går live på VinderCasino i Danmark.
 • Bolaget beslutar att genomföra en riktad nyemission av units och tillförs 16 MSEK.
 • Spelautomaten Madame Clues väcker stort intresse bland casinooperatörer.

VD HAR ORDET

Kära aktieägare, i det fjärde kvartalet visar vi på fortsatt god tillväxt i intäkter, ett resultat av att våra spel nu är tillgängliga för ett större antal operatörer på ett flertal marknader. Tillväxten för det fjärde kvartalet är 4 063% högre jämfört med motsvarande kvartal för föregående år. För helåret 2021 nådde vi 2 459% högre tillväxt jämfört med föregående år. Vi ser att vår affärsmodell tillsammans med spelens attraktionskraft ger möjlighet till intjäning med rätt räckvidd och volym av spelare. Det fjärde kvartalet visar tydligt att vi är på rätt väg.

Vi har under det fjärde kvartalet fortsatt att lansera nya spel och spelkoncept. Spelen har nu gått live med ett flertal mindre operatörer i över 13 jurisdiktioner. Vi förväntar oss att fortsätta lanseringen till en portfolio av Tier 1-operatörer som ligger i vår försäljningspipeline under 2022 vilket kommer att stärka Bolaget i att öka våra intäkter. Vi har byggt en bred spelportfölj av digitala spelautomater med fokus på spelupplevelser och design, vilket inkluderar populära spel som Valhôll: Hall of the Slain, Valley of the Muses och Alchemister samt den nya utgåvan Rooftop Fight. Grunden för att skala upp tillväxt har därmed skapats och genom en stärkt säljorganisation har vi startat försäljningsjobbet på allvar, där flertalet av våra produkter ger oss möjligheten att bygga en speciell relation med våra kunder.

Vi har även under det fjärde kvartalet tilldelats flera marknadscertifieringar på fem av Europas viktigaste reglerade marknader. Spelen blir därmed tillgängliga för onlinekasinon i Sverige, Danmark, Tyskland, Italien och Nederländerna. Det regulatoriska godkännandet är ett betydande kommersiellt lyft för studion i vår strävan efter internationell expansion. Med dessa certifieringar tar vi ett viktigt steg. Tillgången till marknaden är oerhört viktig för bolag i alla branscher och vi har med marknadscertifieringarna tagit stora framsteg som bolag, vilket kommer ge oss nya möjligheter till ökade intäkter under 2022.

Under det fjärde kvartalet har våra förvärvade tillgångar från danska Spigo ApS integrerats i Lucky Games-familjen. Samarbetet med Danske Spil fortsätter och kommer att utvecklas under 2022 med flera nya speltitlar till deras nätverk. Samarbetet med amerikanska King Features för att bygga nya spel baserade på några av världens mest populära karaktärer inom underhållning är utan tvekan en av de viktigaste milstolparna i Bolagets historia och kommer att medföra en ökning av vår räckvidd gentemot både kunder och spelare under 2022.

Under slutet av 2021 och början av 2022 har vi stärkt teamet ytterligare genom flera nyckelrekryteringar. Vi är stolta över att förstärka vår organisation med välmeriterade Chief Legal & Compliance Officer och Chief Commercial Officer.

Under det fjärde kvartalet har vi gjort kraftiga investeringar för tillväxt i personal och produktion, vilket slår mot resultatet och likviditeten under det fjärde kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat är likviditeten återställd genom en riktad emission i januari 2022. Bolaget tillfördes cirka 16 MSEK före avdrag för emissionskostnader, samt potentiellt ytterligare 16 MSEK vid fullt utnyttjande av TO2 i april 2023. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från befintliga ägare och önskar de nytillkomna investerarna välkomna till Bolaget. Kapitaltillskottet kommer att bidra till vår ambitiösa tillväxtresa med målsättning att bli Nordens bästa kasinospelstudio, till att börja med.

Kära aktieägare, jag vill tacka för ert stöd och fortsatta förtroende för LL Lucky Games. Vårt första år som noterat bolag har varit händelserikt, fantastiskt spännande och utvecklat vår verksamhet för framtida tillväxt. Under 2021 har vi lagt grunden för tillväxt och investerat betydande belopp i utveckling av spel och plattform samt certifiering, vilket tillsammans med vårt förvärv av Spigo ApS har skapat möjligheter till ett mycket spännande 2022 på alla fronter. Under 2022 kommer vi att se hur investeringarna från förra året kan skalas upp, vi har en stark försäljningspipeline som vi kommer att kapitalisera på.

Välkommen till ett riktigt intressant år för LL Lucky Games.

Stockholm den 25 februari 2022

Mads V. Jørgensen
VD

KOMMANDE RAPPORTDATUM

Årsredovisning för 2021: 25 april 2022

Rapport för första kvartalet 2022: 19 maj 2022

Årsstämma: 25 maj 2022

Rapport för andra kvartalet 2022: 18 augusti 2022

Rapport för tredje kvartalet: 17 november 2022

Bokslutskommuniké för 2022: 23 februari 2023