LL Lucky Games AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) rapporterar ökad tillväxt för helåret och ny spellicens samt flera nya innovativa premiumspel under fjärde kvartalet 2022. Bolaget är väl positionerade för tillväxt i samband med den globala lanseringen av Bolagets plattform.

DELÅRSPERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2022 (2021)

 • Nettoomsättning uppgick till 681,872 SEK (1,053,280).
 • Tillväxten för fjärde kvartalet är 35% lägre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Efter Bolagets strategiska avyttring av Casual Casino spelportföljen minskade omsättningen under fjärde kvartalet. Omsättningen förväntas öka i samband med den globala lanseringen av Bolagets plattform (Storm RGS) med tillhörande 70 spel, vilket sker den 1 mars 2023 under brittisk och maltesisk spellicens.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,531,737 SEK (-7,721,925).
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,531,737 SEK (-7,721,925).
 • EBITDA uppgick till -9,471,576 SEK (-6,458,872).
 • Bolaget har under perioden haft extraordinära räntekostnader på extern finansiering. Finansiering som nu är avslutad och därmed inte medför ytterligare räntekostnader. Tillsammans med bokföringsmässiga nedskrivningar som inte påverkar kassaflödet, uppstår ett ökat underskott under perioden.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -9,299,330 SEK (-7,724,861).
 • Resultat per aktie uppgick till -0.21 SEK (-0.17).

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2022 (2021)

 • Nettoomsättning uppgick till 5,017,284 SEK (1,926,407).
 • Tillväxten för januari – december är 160% högre jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -37,713,545 SEK (-21,356,870).
 • Resultat efter skatt uppgick till -37,713,545 SEK (-21,357,454).
 • EBITDA uppgick till -29,772,056 SEK (-18,912,521).
 • Bolaget har haft extraordinära räntekostnader på extern finansiering under helåret. Finansiering som är avslutad efter årets utgång och därmed inte medför ytterligare räntekostnader. Tillsammans med bokföringsmässiga nedskrivningar som inte påverkar kassaflödet, uppstår ett ökat underskott under helåret.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -33,034,261 SEK (-17,022,053).
 • Resultat per aktie uppgick till -0.72 SEK (-0.63).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Aggregeringsavtal tecknas med Relax Gaming.
 • Distributionsavtal tecknas med RAW Arena och för den italienska marknaden med Microgame.
 • Lucky Games nomineras i två kategorier till SlotsWise Gaming Awards 2022.
 • Bolaget beviljas licens för B2B av United Kingdom Gambling Commission.
 • Lucky Games stärker sin närvaro i Latinamerika genom avtal med Logrand Entertainment Group.
 • Exklusiv lansering av SpinJoy Society Megaways™ på ett flertal marknader.
 • Bolaget säljer sin Casual Casino spelportfölj till RAW iGaming Ltd för 10,9 MSEK kontant.
 • Bolaget offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1.
 • En extra bolagsstämma väljer in betydande ägare i styrelsen tillsammans med andra styrelseförändringar.
 • Avtal tecknas med IGT om att leverera spel till Norsk Tipping.
 • Exklusiv lansering av Astro Anna på ett flertal marknader.
 • Avtal tecknas om distribution av spel i Asien med CYG Pte Ltd.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • En extra bolagstämma beslutar om genomförande av riktad emission om cirka 30,75 MSEK till NCTK Holdings International Limited.
 • Partnerskapsavtal tecknas med Cbet för Latinamerika.
 • Bolaget utser Martin Jensen till ny Chief Technology Officer (CTO).
 • Global lansering av spelplattformen Storm RGS den 1 mars 2023.

VD HAR ORDET
Bästa aktieägare, fjärde kvartalet avslutar ett mycket händelserikt 2022 för Lucky Games där förvärvet av REEL NRG och den omfattande migreringen av teknisk infrastruktur har varit i fokus. Med egen distributionsplattform och spellicenser samt flera nya innovativa premiumspel har vi positionerat bolaget precis där vi önskar. Vi avslutar 2022 med att presentera nya betydande strategiska ägare från den attraktiva asiatiska marknaden. Med en total investering på 45 MSEK visar de nya ägarna att de bidrar med finansiell långsiktighet och även betydande affärsmöjligheter. Vilket vi ser redan nu, genom distributionsavtalet med CY-LABS som kommer att träda i kraft under första kvartalet 2023. Vi är mycket stolta över att bolaget i en utmanade aktiemarknad som nu, lyckats säkra så starka aktieägare och partners.

Strategisk försäljning av vår Casual Casino spelportfölj
Under fjärde kvartalet beslutade bolagets styrelse att strategiskt fokusera verksamheten till vår kärnverksamhet – att utveckla premiumspel inom spelautomater. Casual Casinospelen som visade på svagare potential avyttrades framgångsrikt och säkrade bolaget 10,9 miljoner kronor kontant. Försäljningen har temporärt påverkat bolagets tillväxt under fjärde kvartalet. Omsättningen förväntas öka i samband med den globala lanseringen av bolagets plattform (Storm RGS) med tillhörande 70 spel, vilket sker den 1 mars 2023 under brittisk och maltesisk spellicens.

Bolaget säkrar egen spellicens i Storbritannien
I november säkrade vi licens för B2B av United Kingdom Gambling Commission, för en av Europas största spelmarknader. Deras godkännande av licensen är en framgång för Lucky Games och gör det möjligt att ingå nya partnerskap med välrenommerade operatörer. I samband med den globala lanseringen av bolagets plattform kan vi erbjuda partners våra premiumspel på en etablerad marknad som Storbritannien. Ett ögonblick vi alla har väntat på.

Vi räknar med att erhålla vår maltesiska licens under första kvartalet 2023 och därmed är vi redo för distribution på alla större reglerade marknader i Europa och Asien.

Vi fortsätter att positionera Lucky Games som en drivande och nytänkande aktör
Vårt team fortsätter att utveckla en bred spelportfölj av digitala spelautomater med fokus på spelupplevelser och design. SpinJoy Society Megaways™ är vårt premiärspel för Megaways™ och en nyutgåva av vår allra första spellansering. Spelet har blivit en succé och stärker våra samarbeten med operatörer.

Efter förra årets framgångar med Mr. Alchemister har vi tagit Pipe Mechanics slots till nästa nivå genom att lansera Astro Anna, en ny underhållande slot i unik rymdmiljö. Spelarna får följa med på en oförglömlig resa för att utforska rymden med den modiga astronauten Astro Anna. Vårt mål är att alltid tänka utanför boxen och skapa kreativt innehåll. Astro Anna är ännu ett perfekt exempel på vår unika spelproduktion.

Vårt fokus under fjärde kvartalet har varit att förädla vår spelutveckling då alla spel nu implementeras på vår distributionsplattform, en omorganisering som fortfarande pågår.

Distributionsavtal med några av de största aktörerna
Vi har presenterat en lång rad nya distributionsavtal med ledande leverantörer under fjärde kvartalet. För de reglerade marknaderna i Europa och Asien samt de nya marknaderna i Latinamerika har vi ingått avtal med CY-LABS, Relax Gaming, Microgame, Nemesis och RAW Arena, i att snabbare integrera vårt spelinnehåll till operatörer. Vi är mycket hoppfulla om vad framtiden kommer att föra med sig. Tillgång till ledande operatörer genom vår spelplattform och egna licenser kan väsentligt förändra Bolagets resultat.

Stärkt finansiell stabilitet och organisation
Den extra bolagsstämman beslutade i januari att genomföra den riktade emissionen till NCTK Holdings International Limited, vilket tillförde bolaget 30,75 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Vi avser att använda nettolikviden till att amortera av bolagets skulder, bredda Lucky Games spelportfölj samt för att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet med att expandera nuvarande verksamhet. NCTK Holdings International Limited är ett investeringsbolag baserat i Hong Kong, med flera framgångsrika bettingbolag, bland annat In2Bet. Vår nya storägare ser Lucky Games som en framtida katalysator för att konsolidera iGaming-verksamhet till en ny stor aktör i den europeiska sektorn. I NCTK Holdings International Limited har vi en ny storägare som kan och kommer att stötta bolaget betydligt.

Vår styrelse har förstärkts ytterligare genom valet av Calvin Lim Eng Kiat, som representant för de nya asiatiska ägarna, och Carina Beck med en stark ekonomisk bakgrund. De nya styrelseledamöterna kommer att stödja bolaget kring den betydelsefulla distributionen i Asien, nya affärsområden och ökat fokus inom det viktiga området compliance.

Som vi tidigare meddelat har Lucky Games förstärkt organisationen med ny Chief Technical Officer (CTO), från den etablerade konsolspelsindustrin. Martin Jensen har lång och bred erfarenhet av att utveckla spelplattformar och spelsuccéer, som Tomb Raider och Ninja Shadow of Darkness. Vi är säkra på att Martin tar vår teknik till nästa nivå.

Med alla aktiviteter genomförda under fjärde kvartalet är vi väl positionerade för en stark tillväxt. Vi ser fram emot en spännande fortsättning på 2023 i vår globala lansering av plattformen med tillhörande spel via egna licenser.

Stockholm den 23 februari 2023
Mads V. Jørgensen
VD

KOMMANDE RAPPORTDATUM
Årsredovisning: 25 maj 2023
Rapport för första kvartalet 2023: 26 maj 2023
Årsstämma: 16 juni 2023
Rapport för andra kvartalet 2023: 22 augusti 2023
Rapport för tredje kvartalet 2023: 21 november 2023
Bokslutskommuniké för 2023: 23 februari 2024