LL Lucky Games AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2022: Ökad tillväxt under det andra kvartalet

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) rapporterar fortsatt tillväxt under det andra kvartalet 2022.

DELÅRSPERIODEN APRIL – JUNI 2022 (2021)

 • Nettoomsättning uppgick till 1,137,022 SEK (25,413).
 • Tillväxten för det andra kvartalet är 4 374% högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,427,719 SEK (-3,104,791).
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,427,719 SEK (-3,105,085).
 • EBITDA-resultat uppgick till -8,231,858 SEK (-2,976,277).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -2,025,239 SEK (-12,459,342).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,09).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2022 (2021)

 • Nettoomsättning uppgick till 3,265,815 SEK (53,822).
 • Tillväxten för det första halvåret är 5 968% högre jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15,372,670 SEK (-6,620,656).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,372,670 SEK (-6,620,656).
 • EBITDA-resultat uppgick till -12,803,532 SEK (-6,413,414).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -4,527,144 SEK (-7,049,980).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,20).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Bolaget nomineras till Slot Supplier Rising Star vid EGR B2B Awards.
 • Mangold Insight upprepar rekommendationen Köp med riktkursen 5,25 (5,10) kronor per aktie på 12 månaders sikt.
 • Samarbete inleds med Future Anthem för artificiell intelligens i spel.
 • The Treasures of Tizoc lanseras exklusivt för ComeOn!
 • Bolaget slutför förvärvet av ReelNRG för 8,25 MSEK och adderar till 46 nya spel samt viktiga licenser i både Storbritannien och på Malta.
 • The Treasures of Tizoc lanseras officiellt och slår nytt intäktsrekord.
 • Bolaget ansöker om spellicens i Ontario.
 • Styrelsen beslutar om företrädesemission av aktier om cirka 13,2 MSEK och upphandlar en kredit om 6 MSEK. Totalt omfattas 13,2 MSEK av Företrädesemissionen av emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.
 • The Treasures of Tizoc lanseras exklusivt för spelare på Adjarabet.
 • Årsstämman i LL Lucky Games AB (publ) genomförs.
 • Bolaget väljer First Look Games för att öka exponeringen av sina spel till affiliates och spelare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • “Förvärv i kombination med en breddad spelportfölj ger tillväxtmöjligheter” – Mangold Insight Analys publicerar analys.
 • Valholl Wild Hammers lanseras exklusivt för spelare på Parimatch, för grekiska spelare genom Novibet och exklusivt på fem reglerade marknader med ComeOn!
 • Totalt tecknades 100 procent av Företrädesemissionen.
 • Förvärvet av ReelNRG skapar synergier genom uppdaterad spelplattform och kostnadsoptimering av verksamheten.
 • Beetle Bailey lanseras exklusivt på fem reglerade marknader med ComeOn!, exklusivt för armeniska spelare på Adjarabet och för den grekiska marknaden med Novibet.

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare, vi har lyckats positionera Lucky Games som en drivande och nytänkande aktör på spelmarknaden. Under 2022 har vi genomfört ett lyckat förvärv av ReelNRG. Med förvärvet har vi stärkt vårt erbjudande och ökat möjligheten att distribuera våra spel till fler kunder på licensierade marknader.

Tillväxten för andra kvartalet är högre jämfört med motsvarande period föregående år. Jag som vd är inte nöjd med utvecklingen i förhållande till första kvartalet men ser samtidigt att vi är inne på rätt spår. Integrering med befintliga plattformar har varit mer tidskrävande än beräknat. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal då bolaget har en stark pipeline av försäljning och integrationer av nytecknade kunder.

Genom förvärvet av London-baserade ReelNRG under det andra kvartalet genererar vi framgent ytterligare möjlighet till ökad omsättning. Förvärvet säkrar viktiga kundintegrationer och licenser samt adderar nya kasinospel till vår redan starka produktportfölj tillsammans med vårt utvecklingsteam. Det strategiska förvärvet tillför även en heltäckande och skalbar spelplattform. Övergången till den nya spelplattformen från ReelNRG förväntas vara genomförd under Q3 2022 och innebär kostnadsoptimering på minst 8,5 MSEK per år. Vi drar därmed full nytta av förvärvet och skapar synergier i form av kostnadsoptimering samt utveckling av lönsamhet. Förvärv är en viktig del av bolagets senaste framgångar och fortsatta tillväxtstrategi.

Vi har under kvartal 2 lanserat vår största spel The Treasures of Tizoc. Med spelet introducerar vi en helt ny standard för spel som jag har stora förhoppningar på.

Samarbetet med amerikanska King Features för nya spel baserade på några av världens mest populära karaktärer inom underhållning fortsätter att utvecklas väl. Gensvaret från marknaden har varit mycket positivt. Exempel på titlar som vi kommer att lansera tillsammans med King Features är Knasen (Beetle Bailey), Karl-Alfred (Popeye) samt Blixt Gordon (Flash Gordon).

Vi har ansökt om spellicenser på Malta och i Storbritannien samt Ontario, för att förstärka vår ambition att bli en ledande spelstudio på den reglerade världsmarknaden. Jag förväntar mig att vi har erhållit ett godkännande under kvartal 4.

För att förstärka våra expansionsplaner och tillväxtstrategier genomförde vi en nyemission om 13,2 MSEK i övergången mellan andra och tredje kvartalet. Företrädesemissionen tecknades till 100%. Emissionslikviden ska användas för att ta fram fler högkvalitativa produkter, för strategisk marknadsföring och för att stärka bolagets rörelsekapital.

En summering av kvartalet ger vid handen att vi är inne på rätt spår genom ny plattform och en rad nya spännande titlar i pipeline. Vi har genomfört en rad kostnadsnedskärningar för att bli mer slagkraftiga och korta vägen mot ett positivt kassaflöde. Bolagets ledning insåg att ett bra förvärv kunde både minska kostnader men ändå behålla hög kvalitet på spelutveckling. Förvärvet av ReelNRG har visat att vi kunde tillgodogöra oss de synergieffekter som vi räknade med när vi gick in i förvärvsprocessen. Jag är mycket nöjd med resultatet.

Vi är väl positionerade för vår fortsatta tillväxtresa och jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

Stockholm den 18 augusti 2022
Mads V. Jørgensen
VD

KOMMANDE RAPPORTDATUM

Rapport för tredje kvartalet 2022: 17 november 2022
Bokslutskommuniké för 2022: 23 februari 2023