LL Lucky Games AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2022: Det första kvartalet visar på ökad tillväxt med 7 393%

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB rapporterar fortsatt tillväxt i det första kvartalet 2022.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2022 (2021)

 • Nettoomsättning uppgick till 2,128,794 SEK (28,409).
 • Tillväxten för det första kvartalet är 7 393% högre jämfört med motsvarande kvartal för föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,944,951 SEK (-3,515,864).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,944,951 SEK (-3,515,864).
 • EBITDA resultat uppgick till -4,571,674 SEK (-3,437,136).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -11,315,717 SEK (5,409,362).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,13).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Madame Clues väcker stort intresse bland casinooperatörer.
 • En riktad nyemission av units genomförs och tillför 16 MSEK.
 • Fjorton speltitlar live på VinderCasino i Danmark.
 • Bolaget byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB.
 • Julian Borg-Barthet förstärker organisationen som Chief Commercial Officer.
 • Futuristiska spelautomaten Cherry Supreme lanseras.
 • Bolaget aktiverar sin spelportfölj för Tivoli Casino.
 • Andrzej Mieszkowicz rekryteras som ny CFO.
 • Lansering av premiumspel med Danske Licens Spil.
 • Bolaget nomineras i tre kategorier i CasinoBeats Game Developer Awards.
 • Direktsänd bolagspresentation och Q&A genomförs i samarbete med Analysera Med Oss.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • The Treasures of Tizoc lanseras och slår nytt intäktsrekord.
 • Bolaget slutför förvärvet av ReelNRG för 8,25 MSEK och adderar till 46 nya spel samt viktiga licenser i både Storbritannien och på Malta.
 • Spellanseringen The Treasures of Tizoc finns tillgänglig exklusivt för spelare på ComeOn!
 • Samarbete inleds med Future Anthem för artificiell intelligens i spel.
 • Mangold Insight upprepar rekommendationen Köp med riktkursen 5,25 (5,10) kronor per aktie på 12 månaders sikt.
 • Bolagets årsstämma flyttas fram till den 8 juni 2022.
 • Bolaget nomineras till Slot Supplier Rising Star vid EGR B2B Awards.
 • Letter of Intent (LOI) tecknas med avsikt att förvärva ReelNRG för 8,25 MSEK.

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare, det första kvartalet i år har varit händelserikt där tillväxten är 7 393% högre jämfört med motsvarande period föregående år. Tack vare att våra spel nu är tillgängliga för ett större antal operatörer på ett flertal marknader.

Vårt team har byggt en bred spelportfölj av digitala spelautomater med fokus på spelupplevelser och design. Våra produkter och förvärvade spelsystem ger oss möjlighet att bygga en speciell relation med våra kunder, vilket har bidragit till utvecklingen av vårt framgångsrika samarbete med Danske Licens Spil. Att erbjuda våra spel till de danska spelarna via den största statligt ägda iGaming-operatören i Danmark är en tydlig gamechanger för oss. Integrationen med Danske Licens Spil bygger på integration via vår egen plattform – en spin-off av Spigo-förvärvet som vi nu drar nytta av. Detta är en av de viktigaste lanseringarna för Lucky Games i bolagets historia, vi har integrerat våra produkter till en stor Tier 1 iGaming-operatör där vi äger hela värdekedjan.

Under det första kvartal har vår Art Director Rasmus Guldberg-Kjær återigen bevisat att högkvalitativa produkter med väldesignad grafik och engagerande ljudeffekter ger spännande resultat. Vårt nya spel Madame Clues, en modern och excentrisk version av en videoslot med massor av underhållande funktioner, har väckt stort intresse bland casinooperatörer. Futuristiska Cherry Supreme med sin neonliknande grafik har tagits väl emot på marknaden efter lanseringen, särskilt av de klassiska slotsfansen.

Vår innovativa spelutveckling har uppmärksammats i branschen under våren, vi är nominerade i tre kategorier i CasinoBeats Game Developer Awards och nominerade till utmärkelsen Slot Supplier Rising Star. Vi har därmed blivit nominerade fyra gånger på mindre än en månad – det gör mig oerhört glad och stolt över vårt team samt påvisar att vårt innovativa tillvägagångssätt ger resultat.

Som tidigare kommunicerats har vi slutfört förvärvet av ReelNRG, en London-baserad spelstudiogrupp med bolag och verksamhet i Storbritannien och Malta. Genom förvärvet av ReelNRG så säkrar vi viktiga kundintegrationer och licenser. Som sammanslagna bolag så driver vi över 100 spel och kommer att kunna dra ömsesidiga fördelar av både de kommersiella synergierna via korsförsäljning och på kostnadssidan. Detta är ett stort steg för oss där vi ytterligare befäster vår position som en oberoende spelstudio med fokus på de reglerade marknaderna. Att driva verksamheten via egna licenser säkrar större intäktsandelar och marknadsräckvidd.

Under 2021 gjorde vi kraftiga investeringar för tillväxt i personal och produktion, vilket ger effekter på resultat och likviditet, därav förstärktes likviditeten genom en riktad emission i januari i år. Bolaget tillfördes därmed cirka 16 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från befintliga ägare och önskar de nytillkomna investerarna välkomna till Bolaget. Ytterligare kapital upp till 22 MSEK kan tillföras vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (TO1) i oktober 2022.

Under det första kvartalet 2022 har vi sett hur investeringarna från förra året skalas upp till en stark försäljningspipeline, vilket stärker vår fortsatta tillväxtresa. Vi ser fram emot en positiv och intressant fortsättning för LL Lucky Games.

Stockholm den 31 maj 2022
Mads V. Jørgensen
VD

KOMMANDE RAPPORTDATUM

Årsstämma: 8 juni 2022
Rapport för andra kvartalet 2022: 18 augusti 2022
Rapport för tredje kvartalet 2022: 17 november 2022
Bokslutskommuniké för 2022: 23 februari 2023