LL Lucky Games AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden juli – september 2022: Fortsatt tillväxt under det tredje kvartalet

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) rapporterar ökad tillväxt samt nya spellanseringar och integration av kunder under det tredje kvartalet 2022.

DELÅRSPERIODEN JULI – SEPTEMBER 2022 (2021)

 • Nettoomsättning uppgick till 1,069,596 SEK (819,306).
 • Tillväxten för tredje kvartalet är 31% högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,809,127 SEK (-7,014,288).
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,809,127 SEK (-7,014,579).
 • EBITDA-resultat uppgick till -7,496,948 SEK (-6,040,235).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -10,393,975 SEK (-2,246,512).
 • Resultat per aktie uppgick till -0.19 SEK (-0.17).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022 (2021)

 • Nettoomsättning uppgick till 4,335,411 SEK (873,128).
 • Tillväxten för januari – september är 397% högre jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -25,181,797 SEK (-13,634,944).
 • Resultat efter skatt uppgick till -25,181,797 SEK (-13,635,528).
 • EBITDA-resultat uppgick till -20,300,480 SEK (-12,453,650).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -23,734,931 SEK (-9,296,492).
 • Resultat per aktie uppgick till -0.51 SEK (-0.40).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget beslutar om en riktad emission av aktier motsvarande högst cirka 14,1 MSEK till strategisk investerare.
 • Samarbete ingås med iSoftBet.
 • Bolaget utvecklar sitt första spel med Big Time Gaming: SpinJoy Megaways™.
 • Avtal tecknas med 1609 Group för exklusiva distributionsrättigheter i Sydafrika.
 • Beetle Bailey lanseras exklusivt för Novibet, Adjarabet och på fem reglerade marknader med ComeOn!
 • Förvärvet av ReelNRG skapar synergier genom uppdaterad spelplattform och kostnadsoptimering av verksamheten.
 • Totalt tecknas 100 procent av aktierna i Företrädesemissionen.
 • Valholl Wild Hammers lanseras exklusivt för Parimatch, Novibet och på fem reglerade marknader med ComeOn!
 • Mangold Insight Analys presenterar analys av Bolaget: “Förvärv i kombination med en breddad spelportfölj ger tillväxtmöjligheter”.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget säljer sin Casual Casino spelportfölj till RAW iGaming Ltd för 10,9 MSEK kontant.
 • Vid en extra bolagsstämma beslutas att Calvin Lim Eng Kiat och Carina Beck ska väljas in till nya styrelseledamöter.
 • Bolaget offentliggör att inga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjats.
 • Spelet SpinJoy Society Megaways™ lanseras exklusivt för Hollywoodbets, Adjarabet, Wunderino, Novibet och ComeOn!
 • Avtal tecknas med IGT om att leverera spel till Norsk Tipping.
 • Spelet Astro Anna lanseras exklusivt för Adjarabet, Wunderino och ComeOn!
 • Avtal tecknas om distribution av spel i Asien med CYG Pte Ltd.
 • Bolaget deltar i oktoberupplagan av Aktieportföljen Sverige.


VD HAR ORDET

Bästa aktieägare, vi fortsätter att positionera Lucky Games som en drivande och nytänkande aktör på spelmarknaden. Under kvartalet har vi lanserat nya spel i nära samverkan med ledande speloperatörer, det har stärkt vårt erbjudande och distribution. Tillväxten för tredje kvartalet är högre jämfört med motsvarande period föregående år och vi är inne på rätt spår med en stark pipeline av försäljning och integrationer av nya kunder.

Återigen har vi visat att vi kan uppfylla marknadens förväntningar och levererat en rad nya spel av högsta kvalitet. Vårt mål är att alltid tänka utanför boxen och skapa kreativt innehåll, Astro Anna är ett perfekt exempel på vår unika spelproduktion – denna gång i spännande rymdmiljö. Efter månader av hårt arbete, engagemang och samarbete släppte vi vårt första varumärkesspel i samarbete med King Features Syndicate, en del av Hearst. Gensvaret från marknaden har varit mycket positivt gällande lanseringen av spelet med Knasen (Beetle Bailey). Vi hann även med ytterligare en spellansering under tredje kvartalet. Efter tidigare framgångar med de nordiska gudarna så har spelautomaten Valholl Wild lanserats i en ny version. Efter kvartalets utgång presenterade vi vårt första Megaways™-spel, en nyutgåva av originalspelet SpinJoy Society, den första spelautomaten vi utvecklade. Att utveckla och lansera vårt första Megaways™ spel är en betydande milstolpe för oss och ett bevis på allt arbete som alla har lagt ner bakom kulisserna.

Vi är i slutfasen av vårt planerade byte av spelplattform, vilket ytterligare ökar vår tekniska kapacitet. Den nya spelplattformen erbjuder en infrastruktur inom spel för snabbare integration av kunder och inkluderar ett antal nya spelfunktioner. Genom vårt samarbetsavtal med 1609 Group i Sydafrika erbjuder vi för första gången direkt integration via vår nya spelplattform. Att integrera våra produkter till Tier 1 iGaming-operatörer ger oss tillgång till hela värdekedjan och vi ser nu kraften i den grund vi har byggt de senaste åren.

Vi har vidare ingått avtal med CYG Pte Ltd för att distribuera våra spel till reglerade marknader i Asien, en ny möjlighet i vår affärsstrategi. CYG Pte Ltd är en partner med många års erfarenhet och kunskap på de asiatiska marknaderna. Avtalet är en milstolpe för oss och förstärker vår ambition att bli kassaflödespositiva.

I slutet av tredje kvartalet genomfördes en riktad emission till en strategisk investerare baserad i Filippinerna, vilket tillförde 14,1 MSEK före emissionskostnader. Vi avser att använda nettolikviden till att refinansiera vissa av våra lån samt för att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet att expandera verksamheten. Tidigare under kvartalet tecknades vår företrädesemission till 100% och tillförde 13,2 MSEK före emissionskostnader.

Som vi tidigare kommunicerat har vi genomfört en försäljning av vår Casual Casino spelportfölj till det maltabaserade spelutvecklingsbolaget RAW iGaming Ltd. Genom försäljningen har vi stärkt Bolagets kassa med 10,9 MSEK. Transaktionen förstärker strategin att fokusera på vår kärnverksamhet, där vår nya spelplattform från ReelNRG (STORM RGS) ger oss tillgång till hela värdekedjan när vi integrerar våra spel till Tier 1 iGaming-operatörer och aggregatorer.

Med genomförda emissioner, försäljning av casual casinospelen och övergången till den nya spelplattformen är vi väl positionerade för vår fortsatta tillväxtresa med en rad nya spännande titlar i pipeline, exempelvis Karl-Alfred (Popeye).

Stockholm den 17 november 2022
Mads V. Jørgensen
VD


KOMMANDE RAPPORTDATUM

Bokslutskommuniké för 2022: 23 februari 2023