LL Lucky Games AB (publ) publicerar halvårsrapport för 2023

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) presenterar ett framgångsrikt andra kvartal 2023.

DELÅRSPERIODEN APRIL – JUNI 2023 (2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,100,598 SEK (1,137,022).
 • Tillväxten under andra kvartalet var 964% högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • EBITDA uppgick till 7,839 SEK (-8,231,858).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,570,984 SEK (-9,427,719).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,570,984 SEK (-9,427,719).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,936,929 SEK (-1,089,613).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,20).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2023 (2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,271,321 SEK (3,265,815).
 • Tillväxten under perioden var 306% högre jämfört med motsvarande period föregående år.
 • EBITDA uppgick till -7,017,238 SEK (-12,803,532).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,556,205 SEK (-15,372,670).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,556,205 SEK (-15,372,670).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,154,290 SEK (-12,405,330).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,32).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Bolaget meddelar byte av Certified Adviser till Corpura Fondkommission AB.
 • Bolagets ledningsgrupp förstärks med en ny CFO inför fortsatt global expansion.
 • Bolaget säkrar ytterligare lånefinansiering på 3,9 MUSD.
 • Bolaget etablerar ett nytt plattformsutvecklingscenter i Taiwan för hela koncernen.
 • Bolaget uppmärksammas med dubbla nomineringar vid de prestigefyllda EGR B2B Awards och erhåller även flera nomineringar vid de lika prestigefyllda CasinoBeats Game Developer Awards.
 • Bolaget lanserar exklusivt Popeye Slot Game på Betsson, White Hat Gaming, Tipobet365 och Novibet, samt även på Danske Licens Spil för danska spelare.
 • Bolaget tillkännager partnerskap med Soft2Bet – en viktig milstolpe för Bolagets marknadsexpansion och tillväxt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget inleder partnerskap med Roobet via Hub88-plattformen för att erbjuda nya spelupplevelser.
 • Bolaget beviljas tillstånd av Spelinspektionen för att tillverka, tillhandahålla, installera och ändra spelprogramvara.
 • Bolaget stärker sin marknadsnärvaro genom att gå live på Pomadorro via Relax Gaming Platform.
 • Årsstämman fattar beslut om personaloptionsprogram och styrelsepersonaloptionsprogram samt en särskild bonus till den verkställande direktören.
 • Bolagets styrelse föreslår en riktad kvittningsemission av aktier till Bolagets verkställande direktör i enlighet med den av årsstämman godkända bonusen.

VD HAR ORDET
Kära aktieägare, det andra kvartalet har varit en period av framsteg och dynamik för Lucky Games. Vi har uppnått rekordintäkter vilket resulterat i ett positivt EBITDA. Dessutom har vi tilldelats spellicens i Sverige. Vår fortsatta expansion i Asien och lanseringen av det efterlängtade spelet Popeye är exempel på vår ständiga strävan efter tillväxt och innovation.

Ett framgångsrikt andra kvartal med rekordintäkter och positivt EBITDA
Vi är glada att kunna presentera vårt bästa kvartal hittills med rekordintäkter samt ett positivt EBITDA, vilket är i linje med vår tillväxtplan. Intäkterna vi uppnådde under perioden kan tillskrivas en kombination av olika tillväxtfaktorer. Lanseringen av vårt senaste spel, Popeye, har överstigit våra förväntningar på den globala spelmarknaden och spelet har lanserats hos flera framstående speloperatörer. Under andra kvartalet har vi också slutfört och levererat ett skräddarsytt spel för Danske Licens Spil, vilket ytterligare bidrar till intäkterna. Vi har även utökat vår kundbas och etablerat nya intäktsflöden genom att erbjuda våra speltjänster till en bredare marknad.

Tillstånd för onlinespel från Spelinspektionen öppnar nya marknadsmöjligheter i Sverige
Efter andra kvartalets utgång beviljade Spelinspektionen i Sverige oss tillstånd att tillverka, tillhandahålla, installera och ändra spelprogramvara som används vid erbjudande av onlinespel. Med en svensk spellicens kan vi distribuera våra spel direkt till de största speloperatörerna som är verksamma på den svenska marknaden. Detta öppnar upp för nya möjligheter inom vår verksamhet. Vi ser fram emot att stärka våra relationer med nya och gamla kunder i Sverige och erbjuda dem ett brett sortiment av våra spel.

Lånefinansiering stärker den finansiella stabiliteten och tillväxtstrategin
Vår huvudägare NCTK visar sitt långsiktiga engagemang i vår verksamhet genom att tillhandahålla oss med ett lån om 3,9 MUSD, till fördelaktiga villkor. Denna finansiering gör det möjligt för oss att fortsätta vår utveckling genom att etablera ett plattformsutvecklingscenter i Taiwan. Tillsammans med NCTK stärker vi vår finansiella ställning genom lånefinansiering, vilket ger oss möjlighet att fortsätta vår tillväxtstrategi.

Nytt plattformsutvecklingscenter i Taiwan stärker globala samarbeten och teknikutveckling
Utvidgningen av vår verksamhet till Taiwan utgör en viktig länk för vidareutveckling av teknikplattformar och kvalificerade integrationer. Plattformsutvecklingscentret är strategiskt placerat i den välkända skyskrapan Taipei 101 och kommer att husera management, programmerare samt kundsupport. Vårt nya utvecklingscenter spelar en central roll för att föra oss närmare till nya investerare och potentiella samarbetspartners i Asien. Detta ger oss ett fotfäste i regionen, utökar möjligheterna att driva innovation och förstärker vår globala närvaro.

Exklusiv lansering av spelet Popeye stärker vår ställning som leverantör inom spelbranschen
Vårt efterlängtade spel Popeye lanserades exklusivt hos Betsson och Danske Licens Spil samt ett flertal andra speloperatörer under andra kvartalet. Spelet har utvecklats i samarbete med King Features och representerar en viktig milstolpe för vår tillväxt och expansion av spelportföljen. Med sin tilltalande grafik, spännande funktioner och spelupplevelse har spelet, med den ikoniska och spenatälskande sjömannen Popeye (Karl-Alfred), snabbt blivit populärt bland spelarna. Att exklusivt lansera vårt senaste spel hos ledande speloperatörer befäster ytterligare vår position som leverantörer av kvalitetsspel. Lanseringen har överstigit våra förväntningar hos både nya och befintliga nyckelpartners.

Växande marknadsnärvaro genom nya partnerskap
Under kvartalet, och även efter att det avslutats, har vi etablerat strategiska partnerskap som stärker vår expansion till nya marknader. Dessa samarbeten understryker vår växande roll som en innovativ leverantör och möjliggör för fler spelare att uppleva vår spelportfölj.

Ny CFO stärker ledningsgruppen inför en global expansion
Vi välkomnar Keat Wong till vårt team i rollen som ny Chief Financial Officer (CFO). Denna organisationsförändring är ett strategiskt steg för att stärka både våra tillväxtplaner och vår globala affärsmodell. I takt med att vi går in i en ny dynamisk fas och expanderar vår verksamhet kommer Keat att spela en nyckelroll i att styra och navigera bolaget i den finansiella riktningen. Vi ser fram emot att dra nytta av hans branschkunskap.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till vårt team. Det är deras engagemang och hårda arbete som utgör kärnan i vår framgång. Vi ser fram emot resten av 2023 med spänning och de nya möjligheterna som väntar.
 
Stockholm den 22 augusti 2023
Mads V. Jørgensen
VD

KOMMANDE RAPPORTDATUM

Rapport för tredje kvartalet 2023: 21 november 2023

Bokslutskommuniké för 2023: 23 februari 2024

RAPPORT
Länk till rapport