LL Lucky Games AB (publ) senarelägger delårsrapporten Q1 2022

Styrelsen i LL Lucky Games AB har beslutat att senarelägga delårsrapporten för januari-mars 2022 till den 3 juni 2022. Tidigare kommunicerat datum var den 19 maj 2022.

Anledningen till att rapporten flyttas är på grund av de resurser som ägnas åt förvärvet av ReelRNG.