LL Lucky Games AB (publ) slutför förvärvet av hela Danske Spigo ApS:s B2B-verksamhet

Den 30 augusti 2021 så pressmeddelade LL Lucky Games AB (publ) om avsikten att genomföra ett förvärv av hela Danske Spigo ApS:s B2B-verksamhet. Efter avklarad due diligence slutförs nu förvärvet i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Parterna har kommit överens om att köpeskillingen ska bestå av en kombination av kontanta medel samt nyemitterade aktier. Den kontanta delen uppgår till SEK 10 000 000 och finansieras med lån. Den andra delen av köpeskillingen betalas mot en revers som därefter kvittas mot 1 000 000 nyemitterade aktier i LL Lucky Games AB (publ) genom en kvittningsemission. Detta ska ses i relation till att Bolagets totala antal utestående aktier per dags dato uppgår till 43 905 472. Kvittningsemissionen sker på aktiekursen 2,98 SEK baserad på överenskommelsen mellan Bolaget och Danske Spigo ApS. Utspädningen uppgår till 2,22%.

Danske Spigo ApS B2B-verksamhet omsatte under 2020 cirka 3 miljoner DKK med ett positivt rörelseresultat på 2 miljoner DKK.

Följande delar av Danske Spigo ApS:s verksamhet ingår i förvärvet:

  • 8 st kundintegrationer varav 2 st direktintegrationer till SPILLEHJØRNET och Tivoli Casino
  • 27 st egenutvecklade casinospel varav samtliga dessa för närvarande är live hos olika kunder
  • Spigo Station – en aggregatorplattform som är certifierad i Danmark
  • Spigo SDK – en teknisk lösning för accelererad utveckling av nya spel
  • Grundaren och storägaren av Danske Spigo ApS, Kasper Kau, fortsätter i verksamheten och går in som Director of Business Development i LL Lucky Games
  • 3 st spelutvecklare från Danske Spigo ApS med unik expertis anställs även de i LL Lucky Games

”Detta är ett strategiskt förvärv för bolaget. Utöver att det kommer att ge oss viktig omsättning samt öppna upp nya intäktsmöjligheter så räknar vi med att detta också kommer att medföra en förbättring av vår lönsamhet. Vi adderar 27 nya casinospel med flera års kontinuerlig tillväxt till vår redan starka produktportfölj tillsammans med en viktig teknisk aggregeringsplattform. Vi är mycket glada och stolta över att Kasper och hans team om ytterligare tre iGaming-experter har valt att fortsätta i verksamheten och det är en ära att få välkomna dem till LL Lucky Games. Viktigast av allt är att detta medför flera viktiga direktintegrationer där vi får möjlighet att ta över starka befintliga affärsrelationer. Jag vill också nämna att vi ser fram emot att Freeway kommer in som ytterligare en stark aktieägare i LL Lucky Games i och med den här affären”, säger Mads V. Jørgensen, VD på LL Lucky Games.

”Vi har under en lång tid sökt efter en partner för att ta Spigo till nästa nivå och nu har vi äntligen hittat den perfekt matchningen. Redan tidigt i dialogen så kände vi att LL Lucky Games respekterade vår historia samtidigt som vi delar en långsiktig vision. Vi är övertygade om att detta kommer att ge oss rätt förutsättningar för att utveckla Spigo vidare och ser stora potentiella synergier där LL Lucky Games spel kommer att tillförde värde för våra befintliga kunder samtidigt som vi stärker vår kommersiella position. Vi ser fram emot en enormt spännande resa tillsammans med Mads och LL Lucky Games starka team”, säger Kasper Kau, grundare av Danske Spigo ApS.

Tillträde:

Tillträdesdagen är 24 september 2021. Verksamheten övertas per 2021-07-01.

Rådgivare:

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma samt Adlex Advokater Partnerselskab är legala rådgivare till LL Lucky Games i samband med transaktionen.