LL Lucky Games AB (publ) slutför förvärvet av ReelNRG för 8,25 MSEK och adderar till 46 nya spel samt viktiga licenser i både Storbritannien och på Malta

Den 7 april 2022 kommunicerade LL Lucky Games AB (publ) avsikten att förvärva ReelNRG. Efter avklarad due diligence slutförs nu förvärvet i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Parterna har kommit överens om att köpeskillingen om 8 250 000 SEK ska bestå av 2 500 000 nyemitterade aktier som emitteras i en kvittningsemission som genomförs på aktiekursen 3,30 SEK. Detta ska ses i relation till att Bolagets totala antal utestående aktier per dags dato uppgår till 48 866 506, vilket innebär en utspädning om cirka 5%.

ReelNRG kommer fortsättningsvis att drivas fristående. LL Lucky Games AB (publ) ser emellertid stora synergier i form av korsförsäljning, kostnadsoptimering samt möjligheten att dela teknik och licenser framöver. Verksamheten övertas från och med 2022-05-27.

”Detta är ett stort steg för Lucky Games där vi befäster vår position som en verkligt oberoende spelstudio med fokus på de reglerade marknaderna. Med ännu ett strategiskt förvärv genererar vi ytterligare omsättning genom nya intäktsmöjligheter vilket medför en utveckling av vår lönsamhet. Förvärvet av ReelNRG säkrar viktiga kundintegrationer och licenser samt adderar nya casinospel till vår redan starka produktportfölj, tillsammans med vårt nya utvecklingsteam i Indien. Vi är mycket glada och stolta över förvärvet och det är en ära att få välkomna dem till Lucky Games”, säger Mads V. Jørgensen, VD på LL Lucky Games.

ReelNRG är en London-baserad spelstudiogrupp och har idag nio anställda varav åtta utvecklare baserade i Indien. ReelNRG har med sin egen utvecklingsstudio i Hyderabad, Indien, utvecklat och byggt sin egen teknologi och etablerat en stark distribution i Storbritannien samt andra reglerade marknader under UKGC, MGA och Gibraltar-licenser. I dagsläget består ReelNRG:s portfölj av 46 spel och över 30 integrationer.