LL Lucky Games AB (publ) tecknar Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva 20% av CYG Pte. Ltd för 19,7 MSEK för att stärka marknadspositionen i Asien

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) undertecknar LOI med avsikt att förvärva 20% av CYG Pte. Ltd, med tillhörande CY Labs. CYG Pte. Ltd är ett Singapore-baserat mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på backendsystem för aktörer inom sektorer som fintech och spel. Företagets egenutvecklade aggregatorplattform erbjuder ett brett utbud av digitalt innehåll, från exempelvis slots till sportsbetting.

Parterna har kommit överens om att köpeskillingen om 19,7 MSEK ska bestå av 23 194 000 nyemitterade aktier som emitteras i en kvittningsemission som genomförs på aktiekursen 0,85 SEK, med en 24-månaders lockup-period. Denna överenskommelse bör ses i relation till att Bolagets totala antal utestående aktier per dags dato uppgår till 135 096 057, vilket innebär en utspädning om cirka 15%.

Parterna har för avsikt att slutföra transaktionen under november månad efter att ha genomgått ett sedvanligt due diligence-förfarande.

CYG Pte. Ltd positionerar sig som en ledande plattformsleverantör på reglerade marknader, inklusive Filippinerna. Företaget samarbetar med framstående varumärken som InPlay, det första reglerade onlinekasinot i Filippinerna. Med beräknad omsättning 2023 på cirka 50 miljoner SEK har företaget sitt huvudkontor i Singapore och ett ytterligare kontor i Manila, Filippinerna. Organisationen sysselsätter över 40 IT-specialister och har utvecklat en distributionsplattform som är robust nog att hantera över 500 miljoner transaktioner dagligen.

”Genom att förvärva 20% av CYG Pte. Ltd, skapar vi värde för våra aktieägare genom att stärka vår position. Vi får tillgång till distributionskanaler i Asien och ny IP-teknik, något som ger oss möjlighet till kunskapsöverföring. Detta förväntas i sin tur generera nya intäktskällor,” säger Mads V. Jørgensen, CEO för LL Lucky Games.

”Vi ser tydliga synergier med vår befintliga verksamhet och Lucky Games verksamhet, vilket förstärker våra positioner på den asiatiska marknaden. Som kommande aktieägare i Lucky Games är vi starkt motiverade att bidra till bolagets fortsatta utveckling,” säger Michael Li, CEO för CY Labs.