LL Lucky Games AB (publ) tecknar Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva ReelNRG för 8,25 MSEK och därmed addera 46 nya spel samt viktiga licenser i både Storbritannien och på Malta

ReelNRG är en London-baserad spelstudiogrupp med bolag och verksamhet i Storbritannien och Malta. Bolaget grundades 2016 av Calvin Kent och Harsharan Gill och bland delägarna finns flertalet välrenommerade investerare med stor kunskap i sektorn som exempelvis Klein Group (Cherry, Yggdrasil, Coolbet och ComeOn-gruppen). ReelNRG har idag nio anställda varav åtta utvecklare baserade i Indien.

Parterna har kommit överens om att köpeskillingen om 8 250 000 SEK ska bestå av 2 500 000 nyemitterade aktier som emitteras i en kvittningsemission som genomförs på aktiekursen 3,30 SEK. Detta ska ses i relation till att Bolagets totala antal utestående aktier per dags dato uppgår till 48 866 506, vilket innebär en utspädning om cirka 5%.

Parterna har för avsikt att slutföra transaktionen under april månad efter sedvanligt due diligence-förfarande.

ReelNRG har med sin egen utvecklingsstudio i Hyderabad, Indien, utvecklat och byggt sin egen teknologi och etablerat en stark distribution i Storbritannien och andra reglerade marknader under UKGC, MGA och Gibraltar-licenser. I dagsläget består ReelNRG:s portfölj av 46 spel och över 30 integrationer.

ReelNRG kommer även fortsättningsvis att drivas fristående. LL Lucky Games AB (publ) ser emellertid stora synergier i form av korsförsäljning, kostnadsoptimering samt möjligheten att dela teknik och licenser framöver.

”Genom förvärvet av ReelNRG så säkrar vi viktiga kundintegrationer och licenser till LL- portföljen. Som sammanslagna bolag så driver vi över 100 spel och kommer att kunna dra stora ömsesidiga fördelar av både de kommersiella synergierna via korsförsäljning samt även på kostnadssidan.

Detta är ett stort steg för LL Lucky Games som ytterligare befäster vår position som en verkligt oberoende spelstudio med fokus på de reglerade marknaderna. Att driva verksamheten via egna licenser säkrar större intäktsandelar och marknadsräckvidd. Vi ser fram emot att välkomna Calvin och hans team tillsammans med Klein Group och övriga aktieägare i ReelNRG”, säger Mads V. Jørgensen, VD på LL Lucky Games.

”Att få LL Lucky Games som nya ägare i ReelNRG markerar en viktig nystart för oss. Det ytterligare stödet från LL Lucky Games kommer att medföra att vi kommer tillbaka starkare än någonsin och möjliggöra en förbättrad leverans av våra underhållningspaket till våra klienter och deras kunder. Vår nya serverinfrastruktur har nu färdigställts och optimerats och är redo att skalas upp. Vårt team och våra ägare är mycket motiverade att fortsätta driva verksamheten som en del av LL Lucky Games”, säger Calvin Kent, VD på ReelNRG.

”Vi är mycket glada över att kunna fortsätta stödja bolaget som aktieägare i LL Lucky Games. Med vår enorma erfarenhet i branschen, efter att ha varit med och byggt stora framgångar som Cherry, Yggdrasil, Coolbet och ComeOn-gruppen, är vi säkra på att vår erfarenhet kommer att vara en stor tillgång för LL Lucky Games i den fortsatta tillväxtresan”, säger Fabian Qvist, CIO på Klein Group.