LL Lucky Games – Mer än tur – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av Lucky Games med rekommendationen Köp och riktkursen 5,10 kronor per aktie. Lucky Games designar, utvecklar och marknadsför kasinospel med olika teman och underhållningsvärden. Affärsmodellen är royaltybaserad och bolagets intjäning korrelerar med räckvidd och volym av spelare, samt spelens attraktionskraft. För att lyckas med detta samarbetar bolaget med olika speloperatörer och distributionsplattformar som distribuerar spelet till slutkunden respektive nätverk. Mangold bedömer att Lucky Games, som nyligen förvärvade danska Spigo och därigenom erhållit över 27 spel, har goda möjligtheter att nå tillväxt och bli lönsamma över tid. 

Lucky Games verksamhet finns till största del i Europa där bolaget är verksamma med 86 speloperatörer i elva jurisdiktioner, samt de marknader som regleras av Malta Gaming Association. Den europeiska spelmarknaden uppskattas vara värd 98,6 miljarder euro varav 24,5 miljarder utgörs av online-kasinos. Tillväxten för online-kasinos väntas samtidigt öka i en snabbare takt om 6,3 procent jämfört med landbaserade kasinos som bedöms ha negativ tillväxt. Skiftet i marknaden väntas således kunna spela bolaget i händerna.

Mangold värderar Lucky Games med en DCF-modell och utgår ifrån att bolaget kan producera 12 spel per år. Bolaget väntas därmed kunna ha runt 115 spel 2026 som sammanlagt generar runt 65 miljoner kronor. Riktkursen blir 5,10 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om cirka 80 procent.