Per Eriksson utses till ny styrelseordförande i Lady Luck

Utvecklaren av kasinospel, Lady Luck, som är på väg att listas på Nasdaq First North, har utsett Per Eriksson till ny styrelseordförande. Med VD-poster på NetEnt, Dustin och Dell har Per Eriksson en gedigen kunskap och erfarenhet från att både leda och utveckla spel- och IT-företag.

Lady Luck utvecklar nästa generations kasinospel, och har snabbt etablerat sig hos ett antal kasinooperatörer. Med en grafik i en klass för sig och spel med stort underhållningsvärde bygger Lady Luck en hög lojalitet hos spelarna. Det är möjligt genom mycket erfarna spelutvecklare, grundare och ledning, som nått stora framgångar också inom andra delar av spelbranschen.

– Med Per Eriksson får vi en styrelseordförande som både kan vår bransch och som varit med och framgångsrikt byggt snabbväxande bolag, som Lady Luck, till stora och mycket lönsamma företag. Han kommer att spela en viktig roll när vi ska förverkliga våra planer, säger Mads Verner Jørgensen, VD, medgrundare och största ägare i Lady Luck.

– Jag ser en mycket stor potential i Lady Luck eftersom bolaget redan utvecklat ett antal spel som står i en klass för sig där man lyckats integrera underhållande upplevelser man annars bara får i traditionella spel och har många intressanta nydanande spel i sin pipeline. Som styrelseordförande ser jag fram emot att jobba strategiskt med det operativa teamet att bygga denna nya stjärna i den snabbväxande kasinobranschen, säger Per Eriksson, nyvald styrelseordförande för Lady Luck.

För att bibehålla en snabb expansionstakt genomför Lady Luck i samband med listningen en nyemission på 20 MSEK av så kallade units (aktie plus vederlagsfri option) där det finns teckningsförbindelser om cirka 14 miljoner SEK (motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet). Teckning av units ska ske under perioden från och med den 26 maj 2021 till och med den 9 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

För ytterligare frågor kontakta:
Mads Verner Jørgensen, VD Lady Luck, tel +45 28 97 15 75
Per Eriksson, styrelseordförande Lady Luck, tel 070 – 626 28 17