Presentation av LL Lucky Games AB (publ) i samband med företrädesemissionen

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (”Bolaget”) växer snabbt – både genom att addera nya storsäljande titlar till spelportföljen och genom att nå nya marknader.

För att ta vara på den rådande marknadstrenden genomför Bolaget nu en företrädesemission på cirka 13,2 miljoner kronor som är garanterad till 100 procent. Emissionslikviden ska användas för att ta fram fler högkvalitativa produkter, för strategisk marknadsföring och för att stärka Bolagets rörelsekapital.

Julian Borg-Barthet, kommersiellt ansvarig på LL Lucky Games AB, presenterade Bolaget på en digital investerarträff den 6:e juli. Ta del av investerarträffen och Julian Borg-Barthets presentation i sin helhet här: https://video.bunnycdn.com/play/35074/4b3f7fda-8ea6-44c6-a551-fd611791c11e

”Jag ser hur vi kommer att fortsätta gå från klarhet till klarhet – särskilt de kommande tolv månaderna – och vi har redan sett början på den tillväxtresan”, säger Julian Borg-Barthet, kommersiellt ansvarig på Lucky Games, under sin presentation på Bolagets investerarträff och fortsätter: ”Vi har höga förväntningar vad gäller vår strategi för tillväxt. Vi lägger till nya operatörer som vi inte haft en relation till tidigare och det inkluderar de främsta operatörerna på nyckelmarknader.”