Rättelse: LL Lucky Games AB (publ) senarelägger delårsrapporten Q1 2022

Det pressmeddelande som publicerades den 18 maj angav felaktigt datum för publicering av delårsrapporten Q1 2022. Korrekt datum för publicering av delårsrapporten Q1 2022 är den 31 maj 2022.

Styrelsen i LL Lucky Games AB har beslutat att senarelägga delårsrapporten för januari-mars 2022 till den 31 maj 2022. Tidigare kommunicerat datum var den 19 maj 2022.

Anledningen till att rapporten flyttas är på grund av de resurser som ägnas åt förvärvet av ReelNRG.