Styrelsen i LL Lucky Games AB (publ) har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 8 juni 2022

LL Lucky Games AB har beslutat att flytta bolagets årsstämma 2022 från den 25 maj 2022 till den 8 juni 2022.

Bolagets årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman. Kallelse till årsstämman kommer att ske senast fyra veckor före det nya datumet.