Styrelseordförande och styrelseledamöter tecknar aktier i Lucky Games pågående företrädesemission

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Lucky Games” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse avser att teckna aktier i den pågående företrädesemissionen.

Styrelseordförande Per Eriksson samt styrelseledamöterna Claes Kalborg och Carl Falkenberg avser att teckna aktier motsvarande sina pro-rata andelar.

Lucky Games genomför nu en företrädesemission på cirka 13,2 miljoner kronor som är garanterad till 76 procent. Teckning av aktier kan ske från och med 28 juni 2022 till och med 12 juli 2022.