VD Mads V. Jørgensen köper aktier i LL Lucky Games AB (publ)

VD och tillika största ägare Mads V. Jørgensen har förvärvat 100.000 aktier per datum 2021-09-28 för kurs 3,10 SEK i LL Lucky Games AB, en affär på 310.000 SEK.

”Jag ville stärka mitt aktieinnehav eftersom jag tror vi har något riktigt bra på gång med LL Lucky Games”, säger Mads V. Jørgensen, VD på LL Lucky Games AB.